Quảng cáo

Ứng dụng như Snapseed hàng đầu cho Android

Snapseed

SnapseedMiễn phí

Điều chỉnh và lọc ảnh của bạn

Snapseed là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ cho Android của bạn. Mặc dù Android có phần mềm chỉnh sửa ảnh cơ bản được tích hợp vào ứng dụng Ảnh, Snapseed làm mọi thứ tốt hơn và có nhiều tính năng hơn.

9
665 bình chọn

Quảng cáo

Quảng cáo